image_pdfimage_print

با ماهیانه ۲۰ هزار تومان ۲۰ساله بازنشسته شوید

بیمه
استاندارد

با ماهیانه ۲۰ هزارتومان (حدودا روزی۶۰۰ تومان) چیکار میشه کرد؟

-بازنشسته شد؟

-خونه خرید؟

-ماشین خرید؟

-بچه هارو عروس دوماد کرد یا اونارو دانشگاه فرستاد؟

-از انواع پوششهای بیمه ای برخوردار شد؟

بله:

همه این کارا رو میشه انجام داد

با ما تماس بفرمایید تا از مشاوره تخصصی در این زمینه بهره مند شوید:

۱۳ ۹۹۹ ۸۵ ۰۹۱۵

۱۳ ۹۹۹ ۸۵ ۰۹۳۵

۵۶۷۲۵۳۶۰ ۰۵۱