تفاوت no با not در زبان انگلیسی

no
استاندارد

no

 

آیا می دانید تفاوت no با not در چیست؟ کلمه ی No در زبان انگلیسی در دو معنای “نه” و “هیچ” مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین در برخی جمله های زبان انگلیسی از کلمه not به معنای هیچ استفاده می شود. در این پست برآنیم تا نحوه استفاده از این کلمات در جملات زبان انگلیسی را به شما بیاموزیم. برای یادگیری جایگاه کلمات در جمله زبان انگلیسی و آموزش گرامر انگلیسی با ما همراه شوید.

No

 

در زبان انگلیسی کلمه ی no به معنی ( هیچ ) قبل از اسم و صفت به کار می رود:

No problem.

مسئله ای نیست.

That’s no good – it’s broken.

به درد نمی خورد ؛ شکسته است.

He’s no slimmer than he was before.

لاغرتر از قبل نیست.

در غیر این صورت ، از کلمه ی not به خصوص قبل از کلمه های a ،all ، many ، much و enough زبان انگلیسی استفاده می شود:

Not many tourists come here.

گردشگران زیادی به اینجا نمی آیند ( = گردشگران کمی به اینجا می آیند).

Not enough food for all of us.

غذا به اندازه ی کافی برای همه ی ما نبود.

She’s not stupid.

او احمق نیست.

The news was not good.

آن خبر خوب نبود.

نکته ی املایی زبان انگلیسی: کلمه ی nobody به معنی ( هیچ کس ) همیشه به صورت یک کلمه ی واحد نوشته می شود:

There was nobody there.

هیچ کس آنجا نبود.

که می توان آن را با استعمال no پیش از اسم body در جمله ی زبان انگلیسی زیر مقایسه کرد:

There was nobody there.

هیچ جسدی آنجا نبود.

آیا شما هم سوالی دارید؟

 

سوالات زبان انگلیسی خود را در بخش نظرات این مطلب مطرح کنید و تا آخر هفته جواب آن را دریافت کنید یا در بخش سوال کنید سایت زبان رمزی آن ها را جستجو کنید.