آمار شاوره رایگان ن ایندگی بی ه پاسارگاد بی ه پاسارگاد فیض آباد بی ه فیض آباد فیض آباد فیض آباد ه ولات ن ایندگی بی ه سید یلاد هاش ی هنه ارزانترین بی ه ثالث خودرو ناسبترین حق بی ه هاي | بيمه پاسارگاد نمایندگی میلادهاشمی

Tag Archives: هاي

پرداخت خسارت ۹۳.۲ هزار میلیارد ریالی صنعت بیمه در ۹ ماهه اول ۹۴

گزارش عملکردشرکت‌های بیمه در ۹ ماهه اول ۱۳۹۴ حدود۹۳.۲ هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۲۲.۶ درصد رشد نشان می‌دهد.

به گزارش پاسارگادی، به نقل از اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی، بر اساس اعلام اداره تحلیل های آماری، صنعت بیمه همچنین طی این مدت حدود ۱۶۵.۷ هزار میلیارد ریال در بازار بیمه کشور حق بیمه تولید کرده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۱.۷ درصد افزایش داشته است.
سهم بخش غیردولتی از این مقدار به حدود ۵۸ درصد رسید و ۴۲ درصد دیگر توسط بیمه ایران به عنوان تنها شرکت بیمه دولتی تولید شد.  شرکت های‌ بیمه: ایران، آسیا، البرز، دانا، پارسیان، معلم، کوثر، پاسارگاد و کارآفرین (هر یک دارای سهم بالاتر از سه درصد) در مجموع ۸۴.۷ درصد از حق بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص داده اند.
تعداد بیمه‌نامه‌های صادره در این مدت نیز با ۱۰ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود ۳۵.۵ میلیون فقره بود.  ۳۵.۹ درصد حق‌بیمه‌های تولیدی به رشته بیمه شخص‌ثالث و مازاد و ۲۷.۵ درصد به رشته بیمه درمان اختصاص داشت. سهم بیمه های زندگی و بدنه اتومبیل به ترتیب به میزان ۱۱.۷ و ۵.۵ درصد از پورتفوی حق بیمه تولیدی بازار رسید.
بر اساس این گزارش، شرکت های بیمه در این مدت همچنین بیش از ۱۷.۷ میلیون مورد خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با ۹ ماهه سال قبل ۳۴.۶ درصد رشد داشته است. بخش غیردولتی ۵۵.۲ درصد از خسارت های بازار بیمه را  جبران کرده است. همچنین ۴۰.۳ درصد از خسارت‌های  بازار بیمه در رشته شخص ثالث و مازاد و ۳۳.۶ درصد در  رشته درمان پرداخت شده است. بیمه های زندگی و بدنه اتومبیل نیز هرکدام در حدود ۶.۵ درصد از خسارت های پرداختی بازار بیمه سهم دارند.
طبق اعلام اداره تحلیل های آماری، نسبت خسارت (که حاصل تقسیم خسارت پرداختی به حق بیمه تولیدی بر حسب درصد است و در محاسبه آن نسبت، مبالغ خسارت های معوق، ذخایر حق‌بیمه، کارمزد شبکه فروش و هزینه های اداری- عمومی دخالت داده نمی شود) در این مدت نزدیک به ۵۶.۲ درصد بود و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵ واحد افزایش نشان ‌داد.
نسبت خسارت ۹ شرکت بیمه: متقابل کیش، نوین، ملت ، سینا ، دانا، ایران ،آسیا، پارسیان و کوثر بالاتر از این میزان در بازار بیمه بوده است. (به ترتیب با: ۷۹۶.۷، ۸۶.۹، ۸۵.۴ ، ۷۵.۸، ۶۹.۲، ۵۹.۹، ۵۹.۲؛ ۵۷.۲ و ۵۶.۵ درصد)
رشته های‌ بیمه اعتبار، درمان، بدنه اتومبیل و شخص ثالث نیز به ترتیب با حدود ۳۷۴، ۶۸.۶، ۶۵.۹ و ۶۳.۱ درصد، نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه (با ۵۶.۲ %) داشتند. پس از این رشته ها، نسبت خسارت رشته‌ های بیمه مسئولیت و کشتی (با ۵۱.۹ و ۵۰ درصد) بالاتر از این نسبت در سایر رشته های بیمه بوده اما پایین تر از نسبت خسارت بازار بیمه قرار دارند.
بر اساس تحلیل های آماری، همچنین حق بیمه تولیدی در ۱۲ماهه منتهی به آذر سال جاری با ۱۸.۸ درصد رشد به ۲۲۴ هزار میلیارد ریال بالغ گردید. در این مدت، خسارت پرداختی صنعت بیمه نیز ۲۳ درصد رشد کرده و نسبت خسارت این دوره را به ۶۲.۲ درصد رساند. طی این مدت، سهم بیمه های زندگی از پرتفوی صنعت بیمه نیز به ۱۲.۳ درصد افزایش یافت.

رشد ۸۷.۱۷ درصدی خسارت های پرداختی بیمه باربری در سال ۱۳۹۳

صنعت بیمه کشور در سال ۱۳۹۳ در رشته بیمه باربری حدود ۴۷۵.۶ میلیارد ریال خسارت به بیمه گذاران پرداخت کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۷.۱۷ درصد رشد داشته است.

به گزارش پاسارگادی به نقل از اداره کل ایمنی و پیشگیری از خسارت، بر اساس سالنامه آماری، حق بیمه تولیدی در این رشته در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال قبل ۱۵.۲۵ درصد کاهش و میزان خسارت پرداختی ۸۷.۱۷ درصد افزایش یافته است.

بر اساس آمارهای موجود در سالنامه آماری، شرکت های بیمه در سال ۱۳۹۳ در رشته بیمه باربری تعداد ۲۵۰,۲۲۶ فقره بیمه­ نامه صادر کرده اند که ۷۱ فقره آن دارای مجموع خسارت بیش از یک میلیارد ریال بوده و خسارت تجمیعی این پرونده ها جمعاً حدود ۲۸۶ میلیارد ریال شده است.

بر اساس همین آمار در سال ۱۳۹۳، همچنین تعداد ۲۳ فقره بیمه نامه دارای مجموع خسارت بیش از سه میلیارد ریال بوده که مجموع مبلغ خسارت پرداختی آنها بالغ بر ۲۰۸.۵ میلیارد ریال بوده است.

عملکرد صنعت بیمه در بیمه باربری طی ۵ سال اخیر (منبع سالنامه آماری صنعت بیمه)

سال

حق­ بیمه ­تولیدی

(میلیارد ریال)

خسارت پرداختی

(میلیارد ریال)

تعداد بیمه ­نامه

(فقره)

تعداد خسارت

(فقره)

۱۳۸۹

۸۷۲.۴

 ۱۵۸.۳

۲۶۸,۳۴۴

۶,۵۶۶

۱۳۹۰

 ۸۴۴.۲

۲۶۸

۲۶۳,۸۸۸

۵,۴۱۷

۱۳۹۱

 ۱۱۷۳.۳

 ۲۰۰.۹

۲۱۸,۴۱۲

۴,۷۷۰

۱۳۹۲

 ۲۳۲۳.۵

 ۲۵۴.۱

۲۱۵,۵۰۴

۳,۷۲۴

۱۳۹۳

 ۱۹۶۹.۲

 ۴۷۵.۶

۲۵۰,۲۲۶

۳,۴۱۸

بیمه باربری

آمار خسارت­های بیش از سه میلیارد ریال بیمه­ نامه باربری که در سال ۱۳۹۳ پرداخت شده به شرح جدول زیر است:

منبع سامانه سنهاب

ردیف

بیمه ­گذار

خسارت پرداختی
(میلیون ریال)

شرکت بیمه

۱

گروه صنعتی زر ماکارون

۶۹,۷۸۵

رازی

۲

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

۲۳,۵۶۵

دی

۳

کوبل دارو

۱۴,۱۹۹

البرز

۴

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

۱۳,۳۵۸

دی

۵

کوبل دارو

۱۱,۸۰۱

البرز

۶

شرکت لوله و پروفیل کاوه کشاورز

۶,۴۶۲.۶

البرز

۷

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

۶,۳۳۹.۹

دی

۸

شرکت رانیران

۶,۰۸۴

آسیا

۹

مهدی سنجی

۵,۹۹۵

دانا

۱۰

شرکت انرژی پیمانه جنوب

۴,۷۳۹.۷

آسیا

۱۱

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

۴,۴۲۱.۳

کوثر

۱۲

شرکت ملی نفت ایران

۴,۲۱۱.۷

ایران

۱۳

شرکت تجارت گستران خوارزمی

۴,۱۴۰

پاسارگاد

۱۴

شرکت ملی نفت ایران

۴,۱۰۴.۸

البرز

۱۵

شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی ایران

۳,۸۹۸

کارآفرین

۱۶

شرکت دارو شیشه

۳,۶۶۸.۸

آسیا

۱۷

تعاونی لنجداران

۳,۳۰۰

میهن

۱۸

بیمه­ گذار خاص

۳,۱۷۱.۵

کوثر

۱۹

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

۳,۱۳۰.۶

دی

۲۰

شرکت تجارت آریا گستر ایرانیان نوید

۳,۰۹۰.۵

پاسارگاد

۲۱

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

۳,۰۴۳.۸

دی

۲۲

شرکت فرش مشهد

۳,۰۲۹.۸

البرز

۲۳

شرکت پارس حیات ساغلیک ارونلری

۳,۰۰۰

سامان

جمع کل :

۲۰۸,۵۴۰

رئیس کل بیمه مرکزی: حاشیه توانگری مالی معیار دقیقی برای ارزیابی توانایی و تعهدات شرکت های بیمه

آنچه در پی می آید مشروح سخنان محمدابراهیم امین ر ئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی است که در بیست و دومین همایش ملی بیمه و توسعه بیان شد.

حضور اعضای هیات مدیره؛ کارکنان و دانشگاهیانی که در این همایش حضور دارند گرامی می دارم  و از سندیکا و پژوهشکده بیمه  که در برپایی این همایش تلاش کردند، سپاسگزارم. جناب نهاوندیان رئیس محترم دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری که به جمع ما خواهند پیوست  و از فرمایشات ایشان بهره خواهیم برد.

موضوع همایش امسال بیمه، توانگری مالی و توانمندی مدیریتی است . توانگری مالی به این معنا که شرکت های بیمه قادر به ایفای تعهدات خود باشند و طبیعی است که مهمترین عامل در توانگری مالی سرمایه شرکت های بیمه است. من خلاصه مسایلی را در باب نکاتی که باید از زبان رییس کل بیمه مرکزی بشنوید، عرض میکنم تا پس از آن برای اغتنام از فرصت  از حضور مقامات ارشد اقتصادی کشور بهره مند شویم.
در حال حاضر سرمایه به چالشی در صنعت بیمه تبدیل شده و اکثر شرکت های بیمه به دلیل بازده پایین قادر به جذب سرمایه کافی برای پوشش همه ریسک هایی که دارند، نیستند.
یکی از مصوبات دولت این است که حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت های بیمه را تعیین کرده و این موضوع در حال حاضر به دلیل عدم مشارکت سهامداران وسرمایه گذاران در افزایش سرمایه تبدیل به چالش مقرراتی شده و از طرف دیگر بازده پایین توجیه اقتصادی برای افزایش سرمایه را ندارد و مدیران شرکتهای بیمه این چالش را با سهامداران شان دارند.
راه حل مطلوب آن است که ما به جای تعیین سرمایه برای شرکت های بیمه با توجه به اینکه در حال حاضر حاشیه توانگری به عنوان یک معیار قابل قبول در صنعت بیمه جا افتاده و انشالله با اصلاحی که در آیین نامه انجام می دهیم ،حاشیه توانگری  به معیار دقیقی برای ارزیابی توانایی و تعهدات شرکت های بیمه تبدیل خواهد شد و به صنعت بیمه و شورای عالی بیمه اجازه بدهد تا براساس معیار حاشیه توانگری و سرمایه ای وارد و شرکت های بیمه شکل بگیرند . در دنیا یک معیار وجود دارد و به شرکتهای بیمه اجازه می دهد ۹ برابر سرمایه” صدور” بیمه و ۳ برابر آن “نگهداری” داشته باشند.حتما یک مقیاس اقتصادی برای شرکت های بیمه وجود دارد که باید در شورای عالی بیمه و شرکت های بیمه مقیاس اقتصادی آن را پیدا کنیم و اجازه دهیم همه فعالان و علاقمندان و به خصوص افراد حرفه ای و صاحب تجربه مدیریتی  و عملی در صنعت بیمه امکان تاسیس شرکت بیمه و سهامداری در شرکت های بیمه را داشته باشند . نکته دیگر آن است که در این توانگری مهم است بحث آن است که شرکت های بیمه باید در تعیین حق بیمه به گونه ای عمل کنند که بتوانند همه خسارت ها و هزینه ها را پوشش دهند.
نکته دیگر دراین بین، جنگ قیمت هایی است که در حال حاضر بین شرکت های بیمه رواج یافته  و یکی از آسیب هاست  و به بیان دیگر انتقال مشکلات امروز به فردا  و سالهای آینده است و این موضوع باید در بحث توانمندی مدیریتی که دراین سمینار مطرح شده مورد توجه مدیران صنعت بیمه قرار بگیرد.
مدیران صنعت بیمه در صورتی که توانگریشان از یک حدی کاهش یابد باید تدابیری بیندیشند. برای مثال اینکه شرکتی برای سالهای متوالی توانگری پایینی داشته باشد  به این معناست که اراده مدیریتی برای حل این مساله وجود ندارد و این اراده مدیریتی در بخش جنگ قیمت ها  است که از آسیب های جدی است که باید  مدیران صنعت بیمه برای آن چاره اندیشی کنند.
بحث دیگری که امروز و در شرایط اقتصادی کشور اهمیت دارد ، بحث اشتغالزایی صنعت بیمه  و نقش موثر آن در این زمینه است. صنعت بیمه توانمندی اشتغال فوری و موثر در همه پهنه جغرافیایی کشور را دارد.
وقتی یک شرکت بیمه با ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه تاسیس می شود ،حداقل ۳۰۰ نفر پرسنل و هزار نماینده می خواهد . در صورتی که بروکراسی ارزیابی سهامداران و متقاضیان تشکیل شرکت بیمه را و بروکراسی آن را کاهش دهیم و در مدت کمتر از یکسال رسیدگی کرده و مجوزهای لازم را صادر کنیم و منع سرمایه از شرکت ها برداشته شود ،صنعت بیمه قابلیت اشتغالزایی بالایی را دارد.
در شرایطی که می رود تا تحریم ها از اقتصاد ایران حذف شود صنعت بیمه باید خود را برای برعهده پرفتن شهم و نقش موثری از اشتغالزایی آماده کند.
بحث دیگری که امروز حائز اهمیت است و شاید هم به توانگری مالی و توانمندی مدیریتی مربوط است بحث شکل گیری ذی نفع واحد است که ما در بسیاری از شرکت های بیمه شاهد شکل گیری ذی نفع واحد هستیم . سهامدار عمده ای که ظاهرا بیش از ۲۰ درصد سهام مقرری –  که در قانون تاسیس آمده –  را ندارد اما به شکل غیر مستقیم شرکت بیمه را اداره می کند.
ذی نفع واحد در شرکت بیمه مزایا و معایبی دارد . در مزایا آن می توان به مدیریت منسجم و یکپارچه اشاره کرد . این اختلافاتی که در هیات مدیره برخی شرکتهاست  در شرکتهایی که دی نفع واحد دارند کمتر است و برای تامین سرمایه تقریبا مشکلی وجود ندارد  و حال این ذی نفع واحد یک بانک یا مجموعه ای سرمایه دار است. مزیت دیگری که دارد پاسخگو بودن است که می شود در هماهنگی که میان نهاد ناظر و ذی نفع وجود دارد در صورت بروز بحران این مشکلات را مدیریت کرد و این تجربه را در خصوص یکی از شرکتهای بیمه داشتیم که در هماهنگی با ذی نفع واحد با افزایش سرمایه و کمک به انسجام مدیریتی  و اصلاح شیوه مدیریتی مشکلات آن برطرف شد.
اما ذی نفع واحد، مضار دیگری هم دارد که باید مورد توجه قرار گیرد و آن این است که بسیاری از ذی نفعان برای تامین منابع مالی شرکت بیمه تاسیس میکنند و این موضوع ریسک دارایی ها را بسیار بالا می برد . بسیاری از آنها از طریق فشار برای انتصاب مدیران غیر حرفه ای تلاش دارند . برخی از سرمایه گذاری ها شرکت را به سمت و سویی می برند که ریسک آن بالاست و این به نظر من برای شرکت، آسیب رسان است که باید مساله شکل گیری شرکتها در کنار مساله جنگ قیمت ها مورد توجه مدیران صنعت بیمه قرار گیرد.
بحث دیگری که رویاروی ماست بحث شرایط پساتحریم است و ما شاید در وهله اول در صنعت بیمه به سرمایه خارجی آنچنان نیازمند نباشیم ؛گویی اینکه سرمایه خارجی همراه با خود مزیت های  دیگری هم دارد اما از آنجایی که تاکنون ما نشانه ای از حضور سرمایه خارجی ندیدیم بنابراین آن را در اولویت هایمان قرار ندادیم.بحث اساسی این است که بابرداشته شدن تحریم ها بیمه گذاران بزرگ که قبل از تحریم بیشتر به بازار خارج توجه داشتند و به طور مستقیم با بیمه گران خارجی طرف می شدند باید تمهیداتی اندیشیده شود به خصوص از طرف هیات دولت که این بیمه گذاران بزرگ در حوزه نفت، گاز و انرژی و هواپیمایی و کشتیرانی از طریق شرکتهای بیمه داخلی پوشش لازم را دریافت دارند و طبیعی است تا شرکت های داخلی نسبت به توزیع ریسک مناسب با شرایط بازار بین المللی اقدام کنند اما چنانچه به رویه سابق عمل شود براساس همه تحربیات مدیریتی که در دوران پساتحریم در ارزیابی ریسک و مدیریت  خسارات داشتیم و نهادهایی که به شکل صندوق و کنسرسیوم  برای مدیریت بحران به وجود آمد همه بلا اثر خواهد بود.
نکته مهم دیگری که ما در شرایط پسا تحریم بیش از همه نیازمند آن هستیم دانش بیمه ای و به ویژه سامانه های بیمه ای  در زمینه core insurance هستیم و با توجه به کور اینشورهایی که امروز در بازار هست و محدودیتی که پیش روی آنهاست  ما باید تلاش کنیم تا با استفاده از کور اینشورهایی که امتحان پس دادند و قابلیت استقرار و پشتیبانی در کشور را دارند، بهره بگیریم.
نکته دیگری که در پساتحریم، اهمیت ویژه ای دارد آموزش حرفه ای است که صنعت بیمه در دوران تحریم از آن محروم مانده است  و مدیران و کارشناسان ما به رغم تجربیاتی گران قدری که در کار مدیریتی بیمه آموخنتند اما از دریافت گواهی نامه معتبر از مراجع رسمی محروم مانده اند و مدارک حرفه ای نداریم که در ارزیابی صلاحیت مدیران مورد استفاده قرار گیرد.ما در ارزیابی مدیران کلیدی صنعت بیمه در نبود مدارک حرفه ای، ناچار هستیم به مدارک دانشگاهی و مدارج تجربی تکیه کنیم که این مدارک  بیانگر توانایی واقعی و احاطه افراد به کار بیمه گری نیست.
بحث دیگر در پسا تحریم مساله رتبه بندی است . شرکتهای بیمه ایرانی به لحاظ نیروی انسانی ،سرمایه و شیوه ها و فرایندهایی که در شرکت تعبیه کرده اند واجد شرایط رتبه بندی خود هستند و باید در معرض این رتبه بندی قرار گیریم تا بازار رقابتی صنعت بیمه از معیار مشخص برای مشتریان خود بهره مند باشد.
موضوع دیگر در شرایط پسا تحریم این است که ما تنها خریدار بیمه و خدمات بیمه ای نیستیم ما هم عرضه کننده و هم خریدار بیمه هستیم و شرکت های بیمه در تعاملات با بیمه های خارجی بایدبه این نکته توجه کنند که ما فقط  خریدار بیمه اتکایی از خارج نباشند و اینکه اجازه ندهیم تا توانایی ایجاد شده در صنعت بیمه کشور خودش رادر معرض آزمون بگذارد که این موضوع قابل قبول نیست .امیدواریم با منطقی کردن ضریب حاشیه توانگری و محاسبات دقیقی که پژوهشکده بیمه در حال انجام آن است و امروز گزارشات خود رادر مورد آیین نامه ۶۹ در معرض صاحبنظران و متخصصان حاضر در این همایش می گذارد ،و ما در شورای عالی بیمه بااصلاح این آیین نامه جامعیت بیشتری به آن می دهیم تا معیار قابل قبولی در منظر افکار عمومی قرار گیرد .
من از همه مهمانان خارجی که دعوت ما را پذیرفتند و در این جمع حضور یافتند  و از همه شرکتهای  خارجی و از همه شرکت کنندگانی که برما منت گذاشتند و دعوت ما را پذیرفتند، تشکر میکنم و برای همه شما توفیق و تندرستی آرزو میکنم و امیدوارم صنعت بیمه با کسب اعتبار ازجامعه و کسب اعتبار از تصمیم گیران در نظام جمهوری اسلامی خدمتگزار رشد و رفاه کشور عزیزمان باشیم .

توانگری مالی شرکت های بیمه در سال های ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴ منتشر شد

شرکت های بیمه در اجرای مقررات مصوب شورای عالی بیمه (آیین‌نامه شماره ۶۹) موظفند توانگری مالی خود را پس از تصویب صورتهای مالی سالانه در مجمع عمومی، محاسبه و همراه اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی به بیمه مرکزی ارسال کنند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی، شرکت های بیمه در اجرای مقررات مصوب شورای عالی بیمه (آیین نامه شماره ۶۹) موظفند توانگری مالی خود را پس از تصویب صورت های مالی سالانه در مجمع عمومی، محاسبه و همراه اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی به بیمه مرکزی ارسال کنند. در همین راستا اداره کل نظارت مالی پس از بررسی و کنترل محاسبات، نسبت توانگری هر یک از شرکت های بیمه برای سالهای ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴را به شرح زیر برای اطلاع عموم ذینفعان اعلام کرد. وضعیت توانگری مالی شرکت های بیمه در سال ۱۳۹۴ به شرح زیر است:

نسبت توانگری مالی شرکت های بیمه در سال های ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴

مجوز فعالیت

شرکت بیمه

نسبت توانگری مالی اعلامی سال ۹۱

نسبت توانگری مالی اعلامی سال ۹۲

نسبت توانگری مالی اعلامی سال ۹۳

نسبت توانگری مالی اعلامی سال ۹۴

سرزمین اصلی

ایران

۹۷

۱۱۹

۸۲

۵۱

آسیا

۵۵

۱۰۴

۹۰

۱۰۰

البرز

۱۵۹

۱۴۳

۱۰۱

۱۰۷

دانا

۶۳

۱۱۱

۱۰۲

۱۱۱

معلم

۳۵

۴۰

۱۰۱

۷۸

پارسیان

۶۷

۹۲

۱۰۲

۱۰۸

ملت

۲۷۲

۲۴۱

۲۰۴

۲۱۷

رازی

۱۴۶

۹۴

۱۶۶

۱۳۸

سامان

۱۰۸

۱۱۴

۱۱۳

۱۳۲

پاسارگاد

۲۵۱

۱۱۳

۱۰۵

۱۱۵

کارآفرین

۱۲۰

۱۳۰

۱۰۳

۱۰۰

سینا

۱۰۲

۱۵۹

۹۱

۸۴

آرمان

۸۱۳

۲۶۷

۱۳۰

ما

۴۴۷

۴۵۲

۳۳۹

نوین

۸۶

۷۱

۹۱

۷۸

میهن

۴۴۶

۱۱۸

۵۶

۴۳

کوثر

۵۰۱

۹۲

۶۳

۷۶

اتکایی ایرانیان

۱۲۸۴

۱۲۸۸

۸۴۰

۸۷۰

توسعه

۳۵

۳۵

۵

فعالیت شرکت تعلیق شده است

دی

۱۶۷

۴۲

۷۴-

۱۳

مناطق آزاد

حافظ

۲۰۸

۱۹۳

۱۴۱

۱۰۵

امید

۸۰۳

۴۹۲

۲۳۵

۱۰۸

ایران معین

۵۷۵

۵۲۰

۵۸۶

۵۷۷

اتکایی امین

۱۶۳۳

۱۵۰۹

۱۵۱۶

۱۶۳۶

*توانگری شرکت های بیمه با سابقه بیشتر از سه سال در جدول ارائه شده  و کمتر از آن به علت فعالیت بیمه ای محدود در جدول ارائه نشده است.

** توانگری اعلامی بیمه مرکزی ج.ا.ایران هر سال بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده سال گذشته می باشد.

*** شرکت های بیمه آرمان و ما در سال ۱۳۹۱ مشمول شرکتهای با سابقه سه سال و کمتر از آن می باشند.

v     تعداد ۱۸ شرکت بیمه در سطح یک توانگری و وضعیت مطلوب قرار دارند و نسبت توانگری آنها سطح یک برابر۱۰۰ درصد و بیشتر است. این شرکت­ها برای ایفای تعهدات خود در مقابل بیمه­ گذاران و صاحبان حقوق آنها از توانایی کافی برخور دارند. شرکت های بیمه آسماری و سرمد به علت عدم فعالیت بیشتر از سه سال در جدول درج نشده اند.

v     تعداد ۵ شرکت بیمه در سطح دو توانگری قرار دارند. نسبت توانگری مالی سطح دو، بیش از ۷۰ درصد و کمتر از ۱۰۰ درصد است. مطابق شاخص های تعریف شده سطح دو توانگری به این معناست که شرکت­های بیمه توانایی ایفای تعهدات خود را دارند ولی باید برای رسیدن به شرایط مطلوب، وضعیت مالی خود را ترمیم و تقویت کنند. برابر برنامه ریزی صورت گرفته، بیمه مرکزی از شرکت های مذکور درخواست ارائه برنامه ترمیم وضعیت مالی سه ساله و حسب مورد برنامه افزایش سرمایه کرده که پس از بررسی و تایید، برای اجرا به شرکت های مشمول ابلاغ می­شود. شرکت بیمه تعاون به علت عدم فعالیت بیشتر از سه سال در جدول درج نشده است.

v     یک شرکت بیمه در سطح سه توانگری(بین ۵۰ تا ۷۰ درصد) قرار دارد. برابر مقررات موجود، شرکت­ های بیمه ای که در سطح سه قرار می­ گیرند موظفند علاوه بر اعلام برنامه ترمیم وضعیت مالی دو ساله به تفکیک هر سال، برنامه افزایش سرمایه برای ۲ سال آتی را نیز ارایه کنند. این برنامه­ ها باید به گونه­ ای باشد که در آن چگونگی ارتقاء سطح توانگری ظرف دو سال آینده را به روشنی نشان دهد.

v     تعداد ۲ شرکت بیمه در سطح چهار قرار گرفته‌اند که نسبت توانگری مالی آنها بیش از ۱۰ درصد و کمتر از ۵۰ درصد می باشد. شرکت هایی که در سطح چهار قرار می گیرند باید برنامه ترمیم وضعیت مالی و برنامه افزایش سرمایه برای سال آینده ارائه و تمهیدات لازم جهت ارتقاء سطح توانگری خود را ارائه نمایند. علاوه بر این با توجه به سطح توانگری شرکت ها، بیمه مرکزی به استناد ماده ۱۲ آئین نامه توانگری، شرکتهای بیمه مشمول را ملزم به انجام برخی از اقدامات فوری از جمله کاهش صدور بیمه نامه، عدم ارائه پاداش به مدیران و خودداری از سرمایه گذاری در بخش های کم بازده نموده است.

در راستای اجرای آیین نامه توانگری مالی، بیمه مرکزی به عموم هموطنان و بیمه ­گذاران توصیه می کند به سطح توانگری مالی شرکت­های بیمه که توسط بیمه مرکزی تائید و اطلاع رسانی شده به عنوان معیار اصلی انتخاب بیمه گر خود توجه کرده و در عین حال از توجه به سابقه فعالیت و گستره خدمات هر شرکت بیمه و نحوه رسیدگی و پرداخت خسارت در شرکت های بیمه غفلت نکنند.

شایان ذکر است محاسبات نسبت توانگری شرکت بیمه توسعه به دلیل توقف فعالیت آن شرکت و عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۳، امکان پذیر نمی باشد.