آمار شاوره رایگان ن ایندگی بی ه پاسارگاد بی ه پاسارگاد فیض آباد بی ه فیض آباد فیض آباد فیض آباد ه ولات ن ایندگی بی ه سید یلاد هاش ی هنه ارزانترین بی ه ثالث خودرو ناسبترین حق بی ه میلیون | بيمه پاسارگاد نمایندگی میلادهاشمی

Tag Archives: میلیون

ترتیب شمارش اعداد به صورت زیر است:

هزار-میلیون-میلیارد(در بسیاری کشورها بیلیون)-تریلیون-کادریلیون-کوینتیلیون-سکستیلیون-سپتیلیون-اکتیلیون-نانیلیون-دسیلیون-آندسیلیون-دواددسیلیون-ترددسیلیون-کوات تورددسیلیون-کویندسیلیون-سکسددسیلیون-و…

۱۰۰۰= هزار = ۱۰به توان ۳

۱۰۰۰۰۰۰= میلیون=۱۰ به توان۶

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰= بیلیون = ۱۰به توان ۹

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰= تریلیون =۱۰ به توان ۱۲

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰= کوادریلیون =۱۰ به توان ۱۵

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰= کونیتیلیون =۱۰ به توان ۱۸

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰= سکستیلیون =۱۰ به توان ۲۱

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰= سپتیلیون =۱۰ به توان ۲۴

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰= اکتیلیون =۱۰ به توان ۲۷

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰= نونیلیون =۱۰ به توان ۳۰

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰= دسیلیون =۱۰ به توان ۳۳

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰= اندسیلیون =۱۰ به توان ۳۶

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰= دیودسیلیون =۱۰ به توان ۳۹

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰= تری دسیلیون =۱۰ به توان ۴۲

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰= کوتوارد دسیلیون =۱۰ به توان ۴۵

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰= کواین دسیلیون =۱۰ به توان ۴۸

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰= — دسیلیون =۱۰ به توان ۵۱

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰= سپتن دسیلیون =۱۰ به توان ۵۴

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰اکتودسیلین =۱۰ به توان ۵۷

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰نووم دسیلیون =۱۰ به توان ۶۰

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ویجنیتیلیون = ۱۰ به توان ۶۳

متن فارسی توافق‌نامه بیمه ساچه و بانک مرکزی ایران منتشر شد

بیمه ساچه

در جریان سفر رییس جمهوری اسلامی ایران به ایتالیا، توافق‌نامه ای بین بیمه ساچه و بانک مرکزی کشورمان منعقد شد که متن فارسی آن به شرح زیر است:

 

ایران: امضای توافق‌نامه با ساچه برای بازپرداخت اعتبار ۵۶۴ میلیون یورویی

این توافق بستر شروع مجدد روابط تجاری و ازسرگیری صادرات و سرمایه گذاری ایتالیا در ایران را فراهم می کند.

رم ۲۵ ژانویه ۲۰۱۶

با حضور حسن روحانی رییس جمهور ایران و ماتیو رنزی نخست وزیر ایتالیا، ساچه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توافق‌نامه ای را برای بازپرداخت بدهی حکومتی طرف ایرانی به ساچه امضا کردند.
بر طبق این توافق تا ۱۵ اکتبر ۲۰۱۶ مبلغ ۵۶۴ میلیون یورو طی سه قسط به ساچه پرداخت می شود. این بدهی ناشی از مبالغی است که به دنبال اجرای تحریم های بین المللی بر نظام پرداخت ایران ایجاد شده است که ساچه به خاطر عدم بازپرداخت وام های شرکت های ایتالیایی به طرف های ایرانی خود به آن شرکت ها داده بود.
این توافق که در فاصله چند روز پس از روز اجرا و در بالاترین سطح حرفه ای حاصل شد، ساچه را قادر می کند تا حمایت خود را از صادرات و سرمایه گذاری ایتالیا در ایران از سر گیرد و شرکت های ایتالیایی می توانند از فرصت های موجود در بخش های نفت و گاز، پتروشیمی، خودرو و ساختمان استفاده کنند.

راه اندازی کمپین جدید علیه «وام خودرو»

خودرو

پرداخت وام خودرو در حالی از فردا آغاز می شود که اعضای کمپین نخرید خودروی صفر، کمپین تازه ای به منظور مقابله با دریافت وام خرید خودرو راه انداخته اند.

آن طور که پیش از این اعلام شده بود، قرار بود وام ۲۵ میلیون تومانی خرید خودرو طی ۷ سال بازپرداخت شود، اما تازه ترین اخبار حاکی از این است که دره بازپرداخت این وام به ۴ سال کاهش یافته است.

از سوی دیگر منتقدان این وام معتقدند دلیل مردم برای پیوستن به کمپین نخریدن خودروی صفر نداشتن نقدینگی نبود، بلکه این اعتراضی به پایین بودن کیفیت خودروها بود. از این رو، همین افراد کمپین تازه ای برای نه گفتن به دریافت وام ۲۵ میلیون تومانی راه انداخته اند.

مقایسه وام ۲۵ میلیونی با خرید بیمه عمر و سپرده گذاری در بانک
یکی از توجیه های اعضای کمپین جدید این است که بهتر است مردم ۲۵ میلیون تومان خود را در خرید بیمه عمر هزینه کنند. در توضیح این مطلب آمده است: در صورتی که پول اقساط وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو را در یکی از شرکت های بیمه ای سرمایه گذاری کنیم در پایان ۷ سال چه مبلغی خواهیم داشت؟

شما خودرویی می خرید. ۷ میلیون تومان آن را نقد و ۲۵ میلیون تومان آن را طی اقساط ۷ ساله ماهانه حدود ۴۹۶ هزار تومان می پردازید. در پایان سال هفتم شما یک خودروی ۷ ساله با ۲۱۰ هزار کیلومتر کارکرد دارید که بابت آن ۴۹ میلیون پول پرداخت کرده اید، اما ارزش زمانی خودرو چیزی حدود ۱۸ میلیون تومان است.

در گزینه دوم اگر ۴۹۶ هزار تومان در هر ماه در یک شرکت بیمه عمر سرمایه گذاری کنید و ۷ میلیون تومان در یکی از بانک ها سپرده گذاری کنید، در پایان سال هفتم شما از شرکت بیمه با سود تضمینی ۲۵ حدود ١٠۶ میلیون تومان و از بانکی که در آن سپرده گذاری کردید حدود ٣١ میلیون تومان دریافت خواهید کرد. پس عاقلانه فکر کنید!

مقایسه قیمت پراید با وام ۲۵ میلیون تومانی

اعضای کمپین این بار هم مانند قبل از تصاویر برای نشان دادن هر چه بهتر هدف خود استفاده کرده اند. در یکی از تصاویر منتشرشده یک پراید دیده می شود که بر روی آن خط قرمز کشیده شده است. در زیر این تصویر نوشته شده است: «احمق کسی است که ماشین ۳ میلیونی را با وام ۲۵ میلیونی بخرد و ۴۷ میلیون پس بدهد.»

امروز قرار است خودروسازان فهرست خودروهای مشمول طرح خرید اقساطی را به همراه شرایط فروش آن منتشر کنند.

ظرف جمعیت تهران لبریز است / چالش زلزله و ایمنی سازه ها در کلان شهری با یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اضافه جمعیت

بر اساس شاخصه جمعیت و با لحاظ شدن سقف جمعیتی تهران که ۱۰ میلیون و ۵۷۰ هزار نفر است، فعلا بلندمرتبه‌سازی در تهران موضوعیتی ندارد چرا که با مجوزها و پروانه‌های صادره فعلی ۶۵۰ هزار نفر به جمعیت تهران افزوده شده که از این سقف جمعیتی بالاتر می‌زند.

 

به گزارش پاسارگادی،کلان‌شهر تهران یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اضافه جمعیت دارد.

در حالی که سقف جمعیت‌پذیری تهران بیش از ۱۰٫۵ میلیون نفر نیست، جمعیت این کلان‌شهر در پایان سال ۱۳۹۳ به بیش از ۱۱٫۶۹ میلیون نفر رسیده است.

 

شورای عالی شهرسازی و معماری در آخرین جلسه خود ضوابط هفتگانه بلندمرتبه‌سازی را تعیین و تشریح کرد که در آن مسائلی همچون سقف‌گذاری برای جمعیت تهران در روز و شب، بررسی دقیق ساختار اقتصادی اجتماعی پایتخت برای آمادگی در برابر زلزله و افزایش ایمنی ساخت و سازها، تعیین جریان باد و کریدور عبور هوا در تهران، نحوه تأمین منابع آب و خدمات زیربنایی و روبنایی بلندمرتبه‌ها، نقش بناهای بلند در هویت معماری ایرانی اسلامی، محدود بودن بلندمرتبه‌سازی در تهران به جز مکان‌های خاص و تهیه گزارشی از آخرین وضعیت صدور پروانه‌های ساختمانی بلندمرتبه در تهران برای ارائه در شورای عالی شهرسازی و معماری ذکر شده است.

 

بر اساس شاخصه جمعیت و با لحاظ شدن سقف جمعیتی تهران که ۱۰ میلیون و ۵۷۰ هزار نفر است، فعلا بلندمرتبه‌سازی در تهران موضوعیتی ندارد چرا که با مجوزها و پروانه‌های صادره فعلی ۶۵۰ هزار نفر به جمعیت تهران افزوده شده که از این سقف جمعیتی بالاتر می‌زند.

 

در این ضابطه که به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده، بلندمرتبه‌سازی عموما در تهران محدود است مگر در موارد و محدوده‌های خاص که این محدوده‌ها بعدا اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 

شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب کرد شهرداری تهران موظف است گزارشی از آخرین وضعیت بلندمرتبه‌سازی در پایتخت به همراه میزان صدور پروانه‌های ساختمانی بلندمرتبه را ظرف یک ماه آینده به این شورا ارائه کند. بر اساس گزارشات موجود در حال حاضر ۹۰۸ قطعه ساختمان بلندمرتبه در تهران وجود دارد که ۶۶۵ قطعه آن بالای ۱۲ طبقه است.

 

به گزارش ایسنا، جمعیت شهر تهران که از ۱۰ میلیون و ۴۱۸ هزار نفر در سال ۸۵ به ۱۱ میلیون و ۳۰۶ هزار نفر در سال ۹۰ افزایش یافته بود برآورد سال ۱۳۹۳ مرکز آمار حاکی از آن است که تعداد شهرنشینان تهرانی در پایان سال ۹۳ به بیش از ۱۱ میلیون و ۶۹۰ هزار نفر و در انتهای سال ۹۵ به مرز ۱۲ میلیون نفر برسد.

پرداخت خسارت آتش سوزی به کارخانه تولید اسفنج توسط بیمه پاسارگاد

شرکت بیمه پاسارگاد خسارت آتش سوزی کارگاه تولید انواع اسفنج را به طور کامل پرداخت کرد. خسارت آتش سوزی این کارگاه به مبلغ ۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال برآورد شده که در کوتاه ترین زمان ممکن در شعبه اصفهان به بیمه گذار خسارت دیده پرداخت شد.

بر اساس گزارش های دریافتی، این کارگاه که در زمینه تولید اسفنج فعالیت دارد به علت نقص فنی در دستگاه برش و ایجاد جرقه دچار حریق شده که با توجه به شدت آتش سوزی بیش از ۹۰ درصد موجودی و ماشین آلات این کارگاه متحمل خسارت شد.

در پی اعلام خسارت ، مدیر منطقه، رئیس و کارشناسان شعبه اصفهان بیمه پاسارگاد در روز بعد از حادثه آتش سوزی از محل حادثه بازدید کرده و با توجه به شدت حادثه و اعلام گزارش در کوتاه ترین زمان ممکن مبلغ خسارت به بیمه گذار پرداخت شد.

گفتنی است ، سرمایه مورد بیمه مبلغ ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بوده که فقط موجودی کالا و اثاثیه محل کارگاه را تحت پوشش داشته و ساختمان کارگاه تحت پوشش نبوده که در صورت دقت بیشتر در زمان خرید بیمه نامه ، خسارت جامع تری به ایشان پرداخت می شد.