با ماهیانه 20 هزار تومان 20ساله بازنشسته شوید

بیمه
استاندارد

بيمه عمربا ماهیانه 20 هزارتومان (حدودا روزی600 تومان) چیکار میشه کرد؟

-بازنشسته شد؟

-خونه خرید؟

-ماشین خرید؟

-بچه هارو عروس دوماد کرد یا اونارو دانشگاه فرستاد؟

-از انواع پوششهای بیمه ای برخوردار شد؟

بله:

همه این کارا رو میشه انجام داد

با ما تماس بفرمایید تا از مشاوره تخصصی در این زمینه بهره مند شوید:

13 999 85 0915

13 999 85 0935

56725360 051