اگر کسی بیمه تامین اجتماعی باشد میتواند خرید بیمه عمر داشته باشد ؟

استاندارد
درود، دوست گرامی،این دو بیمه مکمل هم میباشند و تفاوت هایی هم دارند.بیمه تامین اجتماعی جنبه درمانی داره و در عوض مبلغ پرداختی حق بیمه شما دفترچه دریافت میکنید و میتوانید ۳۰ درصد تخفیف بابت درمان خود دریافت کنید و هزینه پرداختی بعد از فرد به خانواده بابت کفن و دفن فرد هست ،بازنشستگی که بعد از ۳۰ سال و با شرایط و محدودیت سنی ۵۵ سال خانمها و ۶۰ سال آقایان.ولی بیمه عمر علاوه پوشش های بیمه ای کامل و ارزنده و سرمایه فوت مناسب فرد با توجه به درآمد خود میتواند انتخاب کند که چه مبلغ و با چه شرایط پرداخت کند.بازنشستگی هم حداقل بعد از ۵ سال بدون محدودیت سنی انجام میشود.
سید میلاد هاشمی مهنه فوق لیسانس مدیریت بیمه از دانشگاه تهران
شماره تماس:۱۳ ۹۹۹ ۸۵ ۰۹۱۵۱۳ ۹۹۹ ۸۵ ۰۹۳۵تلگرام : telegram.me/zibahandish

ضمنا در ای رابطه :

بیمه عمر چیست وچه فرقی با تامین اجتماعی داره