صرف فعل در ۱۶ زمان انگلیسی با ترجمه فارسی

استاندارد

۱ I take                                                                                 حال ساده
۲٫ I am taking                                                              حال استمراری
۳٫ I have taken                ( ماضی نقلی ( حال کامل
۴٫ I have been taking          ( ماضی نقلی استمراری ( حال کامل استمراری
۵٫ I will take                                                               آینده ساده
۶٫ I will be taking                                            آینده استمراری
۷٫ I will have taken                                            آینده کامل
۸٫ I will have been taking                           آینده کامل استمراری
۹٫ I would take                                                         آینده در گذشته
۱۰٫ I would be taking                                         آینده در گذشته استمراری
۱۱٫ I would have been taking                      آینده در گذشته کامل استمراری
۱۲٫ I would have taken                                       آینده در گذشته،کامل
۱۳٫ I took                                                                       گذشته ساده
۱۴٫ I was taking                                                      گذشته استمراری
۱۵٫ I had taken                                                       ماضی بعید- گذشته کامل
۱۶٫ I had been taking                                      گذشته کامل استمراری

Azizian

ترجمه
با توجه به اینکه بیشتر زمان های زبان انگلیسی معادل فارسی ندارند بنابراین معنی کردن آنها به فارسی امکان ندارد جز اینکه آن زمان ها را در یک جمله ی فارسی توضیح دهیم. به احترام بعضی از دوستان عزیز و بسیار گرامی سعی کردم تا حد ممکن بعضی از زمانها را که معادل فارسی ندارند ترجمه نمایم
۱-من می برم
۲-من در حال بردن هستم
۳-من برده ام
۴- من  عمل بردن را ادامه داده ام(معادل فارسی ندارد)
۵-من خواهم برد
۶-من عمل بردن را ادامه خواهم داد(معادل فارسی ندارد)
۷-من  در آینده برده ام(معادل فارسی ندارد)
۸-من در آینده برده ام و عمل بردن را ادامه داده ام(معادل فارسی ندارد)
۹- من خواهم برد(نقل قول از کسی که در گذشته صحبت میکند)
اگر بخواهیم بگوییم که شخص دیگری در زمان گذشته چه چیزی در مورد آینده می گفت از این زمان استفاده می کنیم
مثال:He said that he would go to Tehran the next day
او گفت که او به تهران خواهد رفت روز آینده
۱۰-من عمل بردن را ادامه خواهم داد(نقل قول از کسی که در گذشته صحبت میکند)(معادل فارسی ندارد)
۱۱-من  در آینده برده ام(نقل قول از کسی که در گذشته صحبت میکند)
۱۲-من در آینده برده ام و عمل بردن را ادامه داده ام(نقل قول از کسی که در گذشته صحبت میکند)(معادل فارسی ندارد)
۱۳-من بردم
۱۴-من داشتم می بردم
۱۵-من برده بودم
۱۶-من برده بودم و عمل بردن را ادامه داده بودم(معادل فارسی ندارد)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *