نگاره های برگزیده

برگه
میرطاهر مظلومی

دوست گرامی،جناب آقای میرطاهر مظلومی بازیگر توانای سینما.پروژه سینمایی رأس ساعت بیست و پنج

 

بیمه عمر

به همراه خانواده آقای جلال خادمی پس از خرید آرامش بیمه عمر و تامین آتیه

 

کیومرث پوراحمد

دیدار با دکتر روحانی به همراه استاد کیومرث پوراحمد کارگردان توانای کشور

 

ابوالحسن داوودی

ددار با روحانی-من و ابوالحسن داوودی کارگردان و منتقد توانای سینما

 

حامد وکیلی

روزهای اجرای مستر پرزیدنت بهار96 در کنار حامد وکیلی

 

بیمه عمر و تامین آتیه

پویا جمعه پور نوجوان 12ساله که با پول توجیبیش آینده خودشو ساخت

حسام حصاری

فیلمبرداری رأس ساعت بیست و پنج-میلاد هاشمی و حسام حصاری

میلادهاشمی بازیگر

ناصرخان رویین تن،تهیه کننده سینما و خانوادشون نیز به جمع بیمه گذاران پاسارگاد پیوستند
0915 85 999 13
0935 85 999 13
@pasargadiir
?سیدمیلادهاشمی
?رشته تخصصی:فوق لیسانس مدیریت بیمه از دانشگاه تهران

حمید امامی

سمینار بیمه عمر به همراه استاد حمید امامی

 

بیمه عمر

درکنار دوست گرامی؛جناب” کمال خادمی”
ایشون از4سال پیش بوسیله بیمه عمروتامین آتیه پاسارگاد به وجود خود وخانواده آرامش وبه زندگی آیندشون آسایش آوردند.
مشاوره تخصصی رایگان?
13 999 85 0915
13 999 85 0935

بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد

جناب”محمدرضا محولاتی”
دندانساز زبردست مه ولات ک از امروز آرامش خودو خانواده شونو تضمین فرمودند
13 999 85 0915
13 999 85 0935
👤سیدمیلادهاشمی
🎓فوق لیسانس مدیریت بیمه از دانشگاه تهران

 

بیمه گزاران عمر و تامین آتیه پاسارگاد

آقای مرادنژاد؛کارمندرسمی دولت
که با تهیه بیمه آتیه پاسارگادبرای خودوخانواده آسایش فرداشونو تضمین فرمودند
👇👇👇
۰۹۱۵ ۸۵ ۹۹۹ ۱۳
۰۹۳۵ ۸۵ ۹۹۹ ۱۳
👤سیدمیلادهاشمی
🎓فوق لیسانس مدیریت بیمه از دانشگاه تهران

بیمه عمر و تامین آتیه

آرمیتا خانوم5ساله؛
از30ام آبانماه دارای بیمه آتیه فرزندان پاسارگاد شد⚘
👌مشاوره تخصصی رایگان وصدوربیمه👇👇
۰۹۱۵ ۸۵ ۹۹۹ ۱۳
۰۹۳۵ ۸۵ ۹۹۹ ۱۳
@pasargadiir
👤 سیدمیلاد هاشمی
🎓فوق لیسانس مدیریت بیمه

بیمه عمر

مهدی گیاهی(فرزندآقامسلم گیاهی)
که از4ماهگیش پدرش بیمه آتیه فرزندان واسش گرفته والان 4سال گذشت.
💐مشاوره وصدورتخصصی بیمه ازسراسرایران زمین:
0915 85 999 13
0935 85 999 13
@pasargadiir
سیدمیلادهاشمی

بیمه گزاران عمر پاسارگاد

محمد یاسر4روزه، ک امروز پدرش(مهدی نصیری)آیندشو تضمین کرد.
👌مشاوره وصدور بیمه از سراسرایران زمین:
0915 85 999 13
0935 85 999 13
👤سیدمیلادهاشمی
🎓رشته تخصصی:مدیریت بیمه ازدانشگاه تهران

بیمه عمر پاسارگاد

آقای مهدی نصیری که امروز آینده فرزند4روزه خود(محمدیاسر نصیری)رو با بیمه آتیه فرزندان ساخت.
*مشاوره و صدوربیمه:
0915 85 999 13
0935 85 999 13
👤سیدمیلادهاشمی
🎓رشته تخصصی:مدیریت بیمه ازدانشگاه تهران

بیمه عمر پاسارگاد

جناب”ناصر محمدشاهی” رئیس بانک ملت نیز به جمع بیمه گزاران پاسارگاد پیوستند
👌مشاوره تخصصی رایگان وصدوربیمه ازسراسرکشور👇
0915 85 999 13
0935 85 999 13
t.me/pasargadiir
👤سیدمیلادهاشمی
🎓فوق لیسانس مدیریت بیمه از دانشگاه تهران

بیمه گذاران عمرو تامین آتیه

جناب “مرادپور” کبابی خوش دست مه ولات ک امروز آینده خود وخونواده شونو تضمین فرمودند👇
 9913 859 0915
9913 859 0935
👤سیدمیلادهاشمی
🎓فوق لیسانس مدیریت بیمه از دانشگاه تهران