آمار شاوره رایگان ن ایندگی بی ه پاسارگاد بی ه پاسارگاد فیض آباد بی ه فیض آباد فیض آباد فیض آباد ه ولات ن ایندگی بی ه سید یلاد هاش ی هنه ارزانترین بی ه ثالث خودرو ناسبترین حق بی ه نمایندگی بیمه پاسارگاد میلادهاشمی | بيمه پاسارگاد نمایندگی میلادهاشمی
پیج رنک سایت pasargadi.ir/

پیج رنک

نمایندگی بیمه پاسارگاد میلادهاشمی

بیمه پاسارگاد

بیمه پاسارگاد فیض آباد مه ولات-سید میلاد هاشمی مهنه

 

اعتماد
بیمه هاشمی

نمایندگی کد۳۰۴۷ بیمه پاسارگاد با مدیریتسید میلاد هاشمی مهنه:

کارشناس مدیریت بیمه از دانشگاه بین المللی امام رضا

-کارشناس ارشد مدیریت بیمه از دانشگاه تهران

-قبولی در آزمون صلاحیت حرفه ای نمایندگان بیمه در اولین دور شرکت در آزمون

آدرس: خراسان رضوی-فیض آباد مه ولات-خ امام خمینی-ابتدای حجت جنوبی-بیمه پاسارگاد

تلفکس:   ۵۶۷۲۵۳۶۰ – ۰۵۱

همراه: ۱۳ ۹۹۹ ۸۵ ۰۹۱۵

          ۱۳ ۹۹۹ ۸۵  ۰۹۳۵

           ۱۳ ۹۹۹ ۱۰  ۰۹۰۱

آدرس: فیض آباد-خ امام خمینی- حجت جنوبی-بیمه پاسارگاد